Teknisk förvaltning & fastighetsskötsel

Tryggt boende och långsiktigt hållbar ekonomi med Hem och Fastighets tekniska förvaltning.

Vad väljer du?

Besiktningsmöte

Besiktningsmöte och åtgärdsplan

En av Hem och Fastighet utsedd förvaltare besöker föreningen och besiktar fastigheten. Tillsammans med styrelsen och eventuell fastighetskötare tas en åtgärdsplan fram. Åtgärdsplanens punkter delas därefter ut mellan styrelsen, förvaltare och eventuell fastighetsskötare.

Förvaltning och underhållsplanering

Underhållsplanering

Hem och Fastighet tillhandahåller en komplett underhållsplan åt föreningen och uppdaterar planen årligen efter besiktningsmötet. Med vår underhållsplan får föreningen ett trygghetsdokument för 50 år framåt. Styrelsen får kontroll på när fastighetskomponenter behöver underhållas.

Har föreningen redan en plan revideras denna och är det en standard som överensstämmer med Hem och Fastighets lämnas en rabatt på 30 % på uppstartskostnaden.

Underhållplaneringen utgörs av:

 • Ett möte (kontorstid hos förvaltaren)
 • Komplett underhållsplan vid uppstart
 • Årlig uppdatering av underhållsplan
Teknisk support

Frågeservice

Ni har alltid tillgång till vår vår tekniska expertis, via vår frågeservice. Här får ni svar på löpande frågor och support gällande tekniska frågor.

Fastighetsskötsel

Du kan få hjäp med…

 • Rondering
 • Jour
 • Markskötsel
 • Snöskottning
 • Energikontroller
 • Brandsäkerhetskontroller
 • Snickeriarbeten
 • Klottersanering
 • Städning
 • Störningsjour
Fastighetsskötsel

En fastighetsskötare ser till att huset fungerar här och nu.

Med ett stort nätverk av fastighetsskötare är vi inte långt borta när ni behöver hjälp. Beroende på vad som avtalats görs löpande ronderingar med kontroller och åtgärder av problem. Snöröjning, städning, trädgårdsarbete, samt mindre fastighetsförbättringar kan ingå i fastighetsskötarens arbetsuppgifter. Avvikande brister på huset, så som sprickor, skadegörelse, fukt och liknande, repareras efter överenskommelse eller presenteras för styrelsen och teknisk förvaltare.

Rådgivning och möten

Vi på Hem och Fastighet ansvarar själva för den tekniska förvaltningen eftersom ekonomi och teknik ligger nära varandra.

Stora delar av budgeten grundar sig i vilka framtida åtgärder som fastigheten kräver i tekniskt underhåll. Genom ett nära samarbete mellan ekonomer och teknikförvaltare kan vi se till att sätta långsiktiga och hållbara medlemsavgifter, utan att riskera att tumma på viktiga underhåll.

Avropstjänster

Upphandling
, utredning, försäkringsärenden, projektledning, möten utöver avtal.

Välkommen!

En produktspecialist kommer att kontakta dig efter att du skickat dina kontaktuppgifter.