Vi gör er vardag helt papperslös

Med Papperslösa föreningen är det slut med högar med papper och dokument som trillar mellan stolarna. Vi gör allt digitalt.

  • Digital brevlåda
  • Dokumenthanterare
  • Avtalsbevakare
  • Mötes- och arbetsplaneraren
  • Styrelseappen

Du kan sköta allt från din dator, telefon eller surfplatta

Ta emot och skicka vidare post, avisera medlemsavgifter, hantera och lagra dokument. Planera, bjuda in till och genomföra möten. Registrera, följa upp och bevaka avtal. Skapa, fördela och följa upp arbetsuppgifter.

Du sparar tid på att slippa dubbelkolla allt och får trygghet i att ingenting kommer bort eller missas.

Styrelseappen

Vi erbjuder även möjligheten att kommunicera med oss och internt med vår ärendehanterare och inom styrelsen med vår mobilanpassade styrelseapp.

Så funkar det

Posten skickas till er digitala postadress – all post till ett ställe.
Posten inkommer till styrelsen och förvaltaren till den digitala brevlådan.
Delning – dela dokumentet med medlemmar, andra i styrelsen, förvaltare eller annan extern part som ni vill ge behörighet.
Avtals- och garantibevakning ger full kontroll över viktiga datum och hållpunkter.
Enkel sökning för historiska dokument.
Fysisk lagring av alla fysiska dokument med extern lagringsspecialist.