Vi gör er vardag helt papperslös

Med Papperslösa föreningen är det slut med högar med papper och dokument som trillar mellan stolarna. Vi gör allt digitalt.

  • Digital brevlåda
  • Dokumenthanterare
Papperslösa föreningen

Du kan sköta allt från din dator, telefon eller surfplatta

Ta emot och skicka vidare post, avisera medlemsavgifter, hantera och lagra dokument. Planera, bjuda in till och genomföra möten. Registrera, följa upp och bevaka avtal. Skapa, fördela och följa upp arbetsuppgifter.

Du sparar tid på att slippa dubbelkolla allt och får trygghet i att ingenting kommer bort eller missas.

Så funkar det

Posten skickas till er digitala postadress
Posten skickas till er digitala postadress – all post till ett ställe.
Posten inkommer till styrelsen och förvaltaren till den digitala brevlådan
Posten inkommer till styrelsen och förvaltaren till den digitala brevlådan.
Dela dokumentet med medlemmar, andra i styrelsen, förvaltare eller annan extern part
Delning – dela dokumentet med medlemmar, andra i styrelsen, förvaltare eller annan extern part som ni vill ge behörighet.
Enkel sökning för historiska dokument
Enkel sökning för historiska dokument.
Fysisk lagring av alla fysiska dokument med extern lagringsspecialist
Fysisk lagring av alla fysiska dokument med extern lagringsspecialist.